ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม เริ่มผ่อนปรนให้ร้านอาหารนอกห้างขนาดไม่เกิน 200 ตรม.เปิดได้

ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม เริ่มผ่อนปรนให้ร้านอาหารนอกห้างขนาดไม่เกิน 200 ตรม.เปิดได้
มติชน
11 พฤษภาคม 2563 ( 09:41 )
83
ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม เริ่มผ่อนปรนให้ร้านอาหารนอกห้างขนาดไม่เกิน 200 ตรม.เปิดได้

 

ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด – 19 รายใหม่เพิ่มยังคงสะสม 224 ราย ส่วนยอดหายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 2 ราย ขณะที่จังหวัดผ่อนปรนให้ร้านอาหารนอกห้างที่ขนาดไม่เกิน 200 ตรม.เปิดได้

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 193 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 27 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

สำหรับผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,728 ราย (รายใหม่ 107 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 69 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 27 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 42 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,659 ราย

 

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,763 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,728 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)


 

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล และด้วยขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนให้เปิดร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/ รถเข็น/หาบเร่/ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะให้เปิดกิจการเฉพาะร้านอาหารทั่วไปขนาดไม่เกินสองคูหา

 

ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และต้องมีการระบายอากาศเพียงพอโดยงดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์คีบจับอาหาร ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสั่งทาน ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ หรือถือภาชนะตักอาหารเองและงดให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร

 

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง