รีเซต

วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 เช็กที่นี่รายชื่อ "โรงพยาบาล" ที่เปิดให้บริการปกติ

วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 เช็กที่นี่รายชื่อ "โรงพยาบาล" ที่เปิดให้บริการปกติ
TNN ช่อง16
26 กรกฎาคม 2566 ( 10:12 )
74
วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 เช็กที่นี่รายชื่อ "โรงพยาบาล" ที่เปิดให้บริการปกติ

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 เช็กที่นี่ รายชื่อ "โรงพยาบาล" เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ


วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 นั้น

ทั้งนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปรากฎว่า มีการแชร์ข้อความที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการประชาชนเกิดความกังวลว่าจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แม้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ  

สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลได้ออกประกาศแจ้งว่ายังคงเปิดให้บริการกับประชาชนในวันดังกล่าว 31 กรกฎาคม 2566 มีดังนี้


โรงพยาบาลรัฐที่ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566)


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน 

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 นั้น

เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตามปกติ ทั้ง

- ระบบบริการปกติ 

- คลินิกระบบบริการพิเศษ นวัตบริบาล 

- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

ด้วยความปรารถนาดี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเรื่อง โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้บริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วันนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช จึงเปิดให้บริการปกติ คลินิกในเวลาราชการ คลินิกนอกเวลาราชการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามปกติ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศเนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้มีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการดูแลรักษา รพ. "ขอเปิดบริการตามปกติ" สำหรับผู้ป่วยนอก รวมไปถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มีนัดเข้ารับการผ่าตัด ยกเว้น แผนกจิตเวช และทันตกรรม


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวันหยุดราชการพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 นั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการตามปกติ ทั้ง 

- ระบบบริการปกติ  

- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ด้วยความปรารถนาดี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ออกประกาศตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศแจ้งผู้รับบริการ

1.แผนกผู้ป่วยนอกปิดให้บริการ ยกเว้น 

ผู้ป่วยนัดแผนกอายุรกรรม และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

2.ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย เข้ารับบริการตรวจที่

คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป และคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) 

3.ผู้ป่วยที่มีนัดหมายตรวจเลือดสามารถเข้ารับบริการตามปกติ

4.คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการตามปกติ


โรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง ออกประกาศ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลสวนปรุงเปิดให้บริการงานผู้ป่วยนอก (OPD) "ตามปกติ"

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามปกติ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง