รีเซต

โครงการคอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ประกาศมาตรการหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19

โครงการคอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ประกาศมาตรการหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19
77ข่าวเด็ด
13 กรกฎาคม 2563 ( 18:06 )
73
โครงการคอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ประกาศมาตรการหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19

มาตรการจัดการไวรัส COVID-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อในโครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ตามที่โครงการคอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 พักอาศัยภายในโครงการชั้น 19 นั้น และผู้พักอาศัยไม่ได้มีการใช้บริการห้องสันทนาการส่วนกลางแต่อย่างใด มีเพียงใช้ลิฟต์โดยสารผ่าน บริเวณล็อบบี้ และสํานักงานนิติบุคคลฯ เท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อความ ปลอดภัยของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน ฝ่ายจัดการ ได้มีมาตรการในการดําเนินการดังต่อไปนี้ โดย ทันที

การดําเนินการโดยฝ่ายจัดการ

1. ฝ่ายจัดการฯ ได้ประสานงานให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว วันที่ 10 กรกฎาคม
2563 โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

2. ฝ่ายจัดการ ได้ปิดให้บริการพื้นที่บริเวณส่วนกลางทั้งหมด

3. ดําเนินการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่ป้อมรปภ. ลิฟต์โดยสาร สํานักงานนิติฯ ห้องออกกําลัง
กาย สระว่ายน้ํา ห้องน้ําส่วนกลาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ในบริเวณที่มีการปิด
พื้นที่ โดยหลังจากนี้จะมีการพ่นอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์

4. ทําความสะอาดตามจุศสัมผัสต่างๆ ในอาคารด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง เช่น ราวจับบันได มือจับประตู
อุปกรณ์ฟิตเนส เป็นต้น

5. ฝ่ายจัดการฯ ได้กําหนดให้ลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 ของแต่ละอาคาร เป็นลิฟต์ที่ผู้ติดเชื้อใช้เมื่อมีความ
จําเป็นต้องขึ้นลงอาคารเพื่อรับการบริการทางการแพทย์เท่านั้น และจะมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ใช้บริการ

6. ฝ่ายจัดการฯ มีความจําเป็นต้องปิดสํานักงานนิติไงดให้บริการรับ – ส่งพัสตุงดให้บริการภายในห้องชุด
ทุกประเภท ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน ทั้งหมดเป็นเวลา 1 วัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

7. ฝ่ายจัดการฯ จัดให้มีจุดรับ – ส่งของ ที่ท่านเจ้าของสามารถลงมารับได้ตนเองบริเวณ ล็อบบี้ อาคาร ซี

8. ระหว่างปิดสํานักงานนิติฯ ท่านสามารถติดต่อเรื่องเร่งด่วนได้ที่เบอร์โทร 02-259-2626 email : gmm
one-x-26aplus.co.th หรือ ส่งข้อความแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง Home Service Application

9. พนักงานในโครงการที่มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อ ได้ถูกส่งตัวเข้าเช็คร่างกาย และกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน เพื่อรอดูอาการ บริษัทฯจะจัดส่งพนักงานส่วนกลางเข้ามาปฏิบัติงานแทน การขอความร่วมมือผู้พักอาศัย

ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเพื่อรับคู่มือดูแลตัวเอง งดใช้พื้นที่ ส่วนกลาง ไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาล และกักตัวรอดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน
1. ผู้พักอาศัยทุกท่านที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสียง

2. ผู้พักอาศัยทุกท่านที่มีอาการไอ จาม หรือใช้มากกว่า 37.5 องศา
ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง