การบินไทย ล้างบางบิ๊กบริหาร นั่งควบหลายตำแหน่ง ได้เงินเดือนเยอะ

การบินไทย ล้างบางบิ๊กบริหาร นั่งควบหลายตำแหน่ง ได้เงินเดือนเยอะ
ข่าวสด
20 กรกฎาคม 2563 ( 15:17 )
119
1
การบินไทย ล้างบางบิ๊กบริหาร นั่งควบหลายตำแหน่ง ได้เงินเดือนเยอะ

 

การบินไทย ล้างบางบิ๊กบริหาร นั่งควบหลายตำแหน่ง ได้เงินเดือนเยอะ รักษาการดีดีบินไทย คุมงาน บุคลากร-กฎหมายเอง

วันที่ 20 ก.ค. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนาม คำสั่งบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ที่ 08/2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีคำสั่งให้นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB) และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารงานกฎหมายทั่วไป ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (สายทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพียงตำแหน่งเดียว โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

นอกจากนี้บอร์ดยังมีมติแต่งตั้งให้นายชาญศิลป์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป ด้วยโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ) สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เดิม

นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญาสายการบินและการบัญชีอีกตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยบางตำแหน่ง ถูกจับตามองจากพนักงานภายในการบินไทยว่า การนั่งควบหลายตำแหน่งจนได้รับรายได้มากกว่าพนักงานปกติหลายสิบเท่า ขณะที่พนักงานระดับล่างมีอัตราเงินเดือนที่ไม่สูง และยังถูกปรับลดเงินเดือนจากกรณีการบินไทยต้องหยุดบินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลางอีกด้วย

ที่ผ่านมาบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ จับตามองเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดบอร์ดมีมติผู้บริหารบางคน นั่งบริหารเพียงตำแหน่งเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง