รีเซต

ยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย "ฮั่วเซ่งฮง"

ยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย "ฮั่วเซ่งฮง"
TNN ช่อง16
4 พฤษภาคม 2565 ( 09:30 )
65
ยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย "ฮั่วเซ่งฮง"

ประกาศ     ตามที่บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้ผลิตทองคำ ภายใต้เครื่องหมายชื่อ “ฮั่วเซ่งฮง” และวางจำหน่ายในร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช ของบริษัท ในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นั้น เนื่องจากเครื่องหมาย 

“ฮั่วเซ่งฮง” และชื่อร้าน ห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช มีลักษณะของตัวอักษรและตัวเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าชื่อ “ฮั่วเซ่งเฮง” ของบริษัทห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัททำให้ลูกค้าทั่วไปอาจเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้า 

      ดังนั้น บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ว่า บริษัทได้รับทราบในการกระทำ และได้ยุติการดำเนินการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย “ฮั่วเซ่งฮง” แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 โดยขอให้คำมั่นสัญญา ว่าจะไม่ดำเนินการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภททองคำ หรือเครื่องประดับต่างๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งเฮง” อีกต่อไปจึงขออภัยต่อบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด มา ณ ที่นี้                                                                                                                                                                 ประกาศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565                                                                                                                                                        ลงชื่อ

                                                                                                                                                          (นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม)

                                                                                                                                                          กรรมการผู้จัดการ

                                                                                                                                                            บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง