รีเซต

DSI ลงพื้นที่อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่ ตรวจสอบบุกรุกป่าอ่าวนาง-ป่าหางนาค พร้อมไปต่อที่พังงา

DSI ลงพื้นที่อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่ ตรวจสอบบุกรุกป่าอ่าวนาง-ป่าหางนาค พร้อมไปต่อที่พังงา
มติชน
27 เมษายน 2565 ( 15:09 )
134
DSI ลงพื้นที่อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่ ตรวจสอบบุกรุกป่าอ่าวนาง-ป่าหางนาค พร้อมไปต่อที่พังงา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 เมษายน นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8(ศปพ.8) เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่26-28 เมษายนนี้ โดยมีนายศุภชัย คำคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8(ศปพ.8) กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคและคณะต้อนรับ

 

ทั้งนี้นายไตรยฤทธิ์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และ ชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดิน คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ลง ตรวจสอบพื้นที่ กรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และเขตป่าสงวนแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ป่าอ่าวนาง-ป่า หางนาค (ป่าคุ้มครอง วันที่ 23 ธันวาคม ปี 2495 ) พื้นที่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามเรื่องสืบสวนที่ 54/65

 

สำหรับในการประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี( อ่าวนาง)จังหวัดกระบี่ ทางชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดิน คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ระบุว่า การตรวจสอบพื้นที่พิพาท กลุ่มที่ 2 มีข้อสังเกต คือ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยใช้หนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน สค.1 เลขที่ 23 ข้างเคียงไม่ตรงกัน กระบวนการออกโฉนดที่ดินมีความพยายามออกหลายครั้งกว่าจะสำเร็จ และ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน คือนายชัยยุทธ ไชยทองรักษ์ ผู้ออกโฉนด เกาะนุ้ยนอกและเกาะนุ้ยใน อำเภอเกาะลันตาอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมออกเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้และกรมที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินแล้ว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร้องต่อศาลปกครองภูเก็ตด้วย

 

 

อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ แปลภาพถ่ายทางอากาศในปี 2519 บนที่ดิน แปลงที่มีการบุกรุก พื้นที่อ่าวนางเจ้าหน้าที่ ระบุว่า ไม่มีการทำประโยชน์ใดๆในพื้นที่ ประกอบไปด้วย พื้นที่ในแผนที่แปลงสีม่วงชมพู สีม่วงเข้มและแปลงสีแดง ยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง และแปลงสวนปาล์มปัจจุบัน ยังไม่มีการทำกิน และเมื่อเปรียบเทียบ กับในโอกาส ที่เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบ พบว่า มีทั้ง การกั้นแนวรั้วลวดหนามปักหลักซีเมนต์ ก่อสร้างเป็น โรงแรมรีสอร์ท รวมทั้งบริเวณ ที่มีการมารังวัดที่ดินแต่ยังไม่ได้ออกโฉนด และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ทำการตรวจยึด ดำเนินคดีไว้แล้ว ต่อสถานีตำรวจภูธรอ่าวนางตามประจำวันข้อ 7 เวลา 16:00 น วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คดีอาญาที่ 627/2564 ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ รวมทั้งหมด 6แปลงแบ่งออกเป็น 38 แปลงย่อย 76.37ไร่หรือมีเนื้อที่ เข้าข่ายการบุกรุกทั้งหมด ประมาณ 125 ไร่ สำหรับรายละเอียดของการวิ่งเต้นออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เกิดเหตุนี้ เป็นการออก นส.3 ก บริเวณหาดคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังตรวจยึดไว้ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเร่งเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และยึดที่ดินคืนมาเป็นของรัฐ

 

 

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า กรณีการบุกรุกที่เป็นประเด็นปัญหา DSI เข้ามา ดู พื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ พื้นที่แล้ว พบว่ามีการบุกรุก ในเขต อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หรืออยู่ในป่าอ่าวนาง -ป่าหางนาค ครอบคลุม พื้นที่ ตำบลอ่าวนาง และตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ที่มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 28,934 ไร่ ล่าสุด ได้โทรศัพท์ติดต่อ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ท่านยืนยันว่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดจะส่งช่างรังวัดจากส่วนกลางมาร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ DSI มาปฏิบัติในพื้นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์แผนที่ลงมาบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ และ ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านภาพถ่ายทางอากาศประกอบด้วย เรื่องนี้ คาดว่าจะได้คำตอบ เร็วที่สุด ประมาณ 2 เดือน หรือเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 เดือน อย่างไรก็ดีในกรณีที่ มีการบุกรุก เนื้อที่ อุทยาน จำนวน 125 ไร่นั้น DSI จะไม่บินสำรวจเพียงเท่านี้แต่จะให้ครอบคลุมเนื้อที่อุทยานทั้งหมด

 

 

” ในกรณีที่ มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานเกินกว่า 100 ไร่ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษ เพื่อ ดำเนินการกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกเอกสารสิทธิ์ โดยมิชอบ และจะส่งดำเนินคดี ตามอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการได้ที่ดินมาอย่างไรในการออกเอกสารสิทธิ์ วิธีการครอบครองโดยเจตนา โดยมิชอบ หรือครอบครองโดยไม่เจตนา และ DSI ต้องการคืน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับ แผ่นดิน ต่อไป เนื่องจากในเวลานี้ มีทั้งกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด โรงแรมรีสอร์ท และ การปลูก ต้นปาล์ม โดยอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้อง สืบสวนสอบสวน การได้มา ของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ให้ชัดเจนต่อไป” นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวและว่า

 

หากตรวจสอบพบว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบก็จะทำเรื่องเสนอให้กรมที่ดินทำการเพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 และดำเนินการเอาผิดย้อนหลังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องและตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง ส่วนเอกชนที่ถือครองที่ดินในปัจจุบันเชื่อว่าหลายรายไม่ได้รู้เห็นกับการออกเอกสารสิทธิ์ แต่เข้ามาซื้อและจับจองที่ดิน เพราะเห็นว่าเจ้าของเดิมมีเอกสารสิทธิ์ จึงซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

 

สำหรับคดีนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เคยตรวจยึดดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอ่าวนาง-ป่าหางนาค เนื้อที่ 125 ไร่ เมื่อปี 2564 เบื้องต้นพบว่ามีออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองเป็น น.ส.3 ก. มีการขอออกโดยใช้เอกสาร สค.1 และมีการแบ่งแยกเป็นแปลงย่อย 38 แปลง เพื่อขายต่อให้อีกหลายทอดให้กับนักธุรกิจ ดารานักร้อง นักแสดงในส่วนกลาง รวมถึงนักการเมืองระดับชาติ เพื่อสร้างโรงแรมที่พักรีสอร์ตเนื่องจากที่ดินอยู่ในทำเลทอง ติดชายหาด คาดว่ามีการซื้อขายกันไร่ละไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

 

 

ข่าวแจ้งว่าในบ่ายวันเดียวกันนี้ DSI เดินทางต่อเนื่องเข้าจังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จุดที่ 3 เสม็ดนางชีบูติก หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เรื่องสืบสวนกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตรวจสอบพื้นที่ บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด คดีพิเศษ114/2560 และคดีพิเศษ 63/2561 รวมทั้งวันที่ 28 เมษายน มีกำหนดเดินทางไปอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบพื้นที่ กรณีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถร้องขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวน สค.เลขที่ 283 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถพาตรวจสอบพื้นที่ ตามเรื่องสืบสวนที่286/2564 และมีกำหนดการเดินทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สน.4(หาดลายัน) ไปดูแปลง 178ไร่ โดยมีบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลนำเสนอปัญหาการบังคับคดีที่ติน178 ไร่ ลาดลายัน-เลพัง (คดีพิเศษ2)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง