รีเซต

เผย สงฆ์โคราช 40% ความดันสูง 30% เบาหวาน แนะลดถวายภัตตาหาร หวาน มัน เค็ม

เผย สงฆ์โคราช 40% ความดันสูง 30% เบาหวาน แนะลดถวายภัตตาหาร หวาน มัน เค็ม
มติชน
21 พฤษภาคม 2565 ( 14:37 )
28
เผย สงฆ์โคราช 40% ความดันสูง 30% เบาหวาน แนะลดถวายภัตตาหาร หวาน มัน เค็ม

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการศึกษาสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

 

โดยมีนายนรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมาและบุคลากรสาธารณสุขร่วมถวายการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ประกอบด้วยการเจาะเลือดหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจสุขภาพช่องปาก วัดความดันโลหิต ชีพจร ฯ แด่พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชวชิราลังการวิ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) พระสีหาราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและคณะสงฆ์มหานิกาย 450 รูป และธรรมยุต 100 รูป รวมทั้งสิ้น 550 รูป

 

 

รวมทั้งรับฟังการถวายองค์ความรู้การฝึกปฏิบัติเชื่อมโยงกายจิต สังคม ปัญญาได้แก่ 1.อาหารเพื่อสุขภาพ 2.รักษาอารมณ์ด้วยสมาธิบำบัด 3.ออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนด้วยสติ 4.สุขภาพช่องปากการพักผ่อนตีลัญจกรทั้งนี้ นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมถวายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน

 

นายแพทย์สำเริง ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 เปิดเผยว่า ข้อมูลการถวายการตรวจสุขภาพคณะสงฆ์ พบเป็นโรคความดันโลหิตสูง 40 % เบาหวาน 30 % และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาจเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ศิษยานุศิษย์จึงมีแผนดำเนินการตรวจสุขภาพคณะสงฆ์ทุกปี รวมทั้งมีกระบวนการรักษาครบวงจร โดยร่วมขับเคลื่อนให้ธรรมนูญพระสงฆ์เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการช่วยดูแลทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายครอบคลุมในกลุ่มทั้ง 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์”

 

อย่างไรก็ตาม แม้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี แต่ฆราวาสควรเลือกสรรภัตตาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ “หวาน มัน เค็ม” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้อาพาธ ขอให้ทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจนำไปสู่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง