TrueID

'เด็กเยเมน' ขาดอาหารรุนแรง ผลพวงพิษสงคราม

'เด็กเยเมน' ขาดอาหารรุนแรง ผลพวงพิษสงคราม
Xinhua Thai
25 พฤศจิกายน 2564 ( 21:28 )
38
'เด็กเยเมน' ขาดอาหารรุนแรง ผลพวงพิษสงคราม

ฮุดัยดะฮ์, 25 พ.ย. (ซินหัว) -- เด็กเยเมนที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอัลทาเราะฮ์ ในฮุดัยดะฮ์ เมืองท่ายุทธศาสตร์ติดกับทะเลแดงของเยเมน อันเป็นบ้านของประชากรวัยเด็กกว่า 300,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการอาหารอย่างเร่งด่วน

 

ทั้งนี้ สหประชาชาติ (UN) ประมาณการว่าเด็กในเมืองที่ถูกปิดล้อมจากสงครามแห่งนี้มากกว่าร้อยละ 25 มีภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงจนใกล้เคียงระดับอดอยาก ซึ่งเป็นระดับรุนแรงที่สุดของภาวะทุพโภชนาการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง