รีเซต

เลือกตั้ง 2566 เปิดขั้นตอน "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ต้องรีบแจ้งภายในกี่วัน?

เลือกตั้ง 2566 เปิดขั้นตอน "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ต้องรีบแจ้งภายในกี่วัน?
TNN ช่อง16
20 พฤษภาคม 2566 ( 10:43 )
334
เลือกตั้ง 2566 เปิดขั้นตอน "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ต้องรีบแจ้งภายในกี่วัน?

เลือกตั้ง 2566 เปิดขั้นตอน "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566" ทำง่ายไม่ยุ่งยาก และ ต้องรีบแจ้งภายในกี่วัน?

 

เลือกตั้ง 2566

 

หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า ไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

 

แต่จะต้องแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยสามารถแจ้งได้ 2 ช่วง คือ ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566) หรือ หลังจากการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566)

 

 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ทำอย่างไร?

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้ไปขอรับแบบ ส.ส. 1/8 หรือ ทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ได้ ให้ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์

 


1. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ ‘การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

2. https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

3 ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ทำยังไง?

 

1.เข้าแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ ‘การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

2.กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีข้อมูล เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

 

3.เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 


เหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้

(1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
(6) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับการแจ้งเหตุแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งว่าเหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุผลอันสมควร มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

 

 

 

ที่มา กกต.

ภาพจาก TNN Online

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

 

เกาะติด เลือกตั้ง 2566 

 

 

 

 

 

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

บทความเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้า 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง