รีเซต

วิจัยพบ 'กิจกรรมมนุษย์' กระทบ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต' เล็กน้อย

วิจัยพบ 'กิจกรรมมนุษย์' กระทบ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต' เล็กน้อย
Xinhua
29 พฤษภาคม 2566 ( 15:56 )
58
วิจัยพบ 'กิจกรรมมนุษย์' กระทบ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต' เล็กน้อย

ปักกิ่ง, 29 พ.ค. (ซินหัว) -- รายงานการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของจีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ (27 พ.ค.) ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิยาของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต หรือที่รู้จักกันในนาม "หลังคาโลก" เพียงเล็กน้อยเฉินฟาหู่จากสถาบันวิจัยที่ราบสูงทิเบต สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน พร้อมคณะนักวิจัยกว่า 100 คน ใช้เวลารวม 4 ปี ทำการประเมินผลกระทบจากการทำฟาร์มและปศุสัตว์ การท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การสร้างเมือง และโครงการวิศกรรมขนาดใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของที่ราบสูงฯ ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาผลการประเมินพบกิจกรรมของมนุษย์บนที่ราบสูงฯ โดยทั่วไปมีความหนาแน่นต่ำ คิดเป็นเพียงร้อยละ 27 ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของที่ราบสูงฯ นั้นอ่อนตัวและชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาขณะเดียวกันประสิทธิภาพของความพยายามคุ้มครองระบบนิเวศท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของแนวความมั่นคงทางนิเวศวิทยาคณะนักวิจัยชี้ว่าการกำกับควบคุมกิจกรรมของมนุษย์บนที่ราบสูงฯ ตามหลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เช่น การสร้างระบบการเกษตรและปศุสัตว์สมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งระบบเมืองที่มีอัตลักษณ์ของที่ราบสูง จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอนึ่ง รายงานการประเมินนี้ถูกเผยแพร่ ณ การประชุมจงกวนชุน (ZGC Forum) ประจำปี 2023 ในกรุงปักกิ่งของจีน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง