รีเซต

สว.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามแผนปฏิรูปประเทศ

สว.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามแผนปฏิรูปประเทศ
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 09:37 )
20
สว.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามแผนปฏิรูปประเทศ

สุราษฎร์ธานี-สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ สว. พบประชาชน ติดตามแผนปฏิรูปประเทศ และลงพื้นที่รับฟังความเห็นพี่น้องประชาชน

 

วันนี้(13 ส.ค.63)  ที่ประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมชาย  เสียงหลาย  รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

    

 

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา  ในการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยังเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ  ให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

                           จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม