โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:58 )
94
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.

เมื่อวัน 10  ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบ ให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำรวจโท ให้แก่ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง