รีเซต

ตลท. แจ้ง KGEN และ KGEN-W2 เข้าข่าย Cash Balance 24 พ.ค.-13 มิ.ย.

ตลท. แจ้ง KGEN และ KGEN-W2  เข้าข่าย Cash Balance 24 พ.ค.-13 มิ.ย.
ทันหุ้น
23 พฤษภาคม 2567 ( 18:25 )
2
ตลท. แจ้ง KGEN และ KGEN-W2  เข้าข่าย Cash Balance 24 พ.ค.-13 มิ.ย.

#KGEN #ทันหุ้น - ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งว่าหุ้นของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ KGEN-W2 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2567

 

ทั้งนี้ เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW)  โดย

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

 

ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ  อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง