เพชรบูรณ์ 3 ผู้ป่วยติดโควิด-19 อาการดีขึ้นตรวจไม่มีเชื้อแล้ว 2 รายหลังเตรียมปล่อยกลับบ้าน

เพชรบูรณ์ 3 ผู้ป่วยติดโควิด-19 อาการดีขึ้นตรวจไม่มีเชื้อแล้ว 2 รายหลังเตรียมปล่อยกลับบ้าน
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 11:53 )
90
เพชรบูรณ์ 3 ผู้ป่วยติดโควิด-19 อาการดีขึ้นตรวจไม่มีเชื้อแล้ว 2 รายหลังเตรียมปล่อยกลับบ้าน

เพชรบูรณ์-3 ผู้ป่วยติดโควิด-19 อาการดีขึ้นตรวจไม่มีเชื้อแล้ว ในขณะที่ราย 2-3 หลังให้ยาครบ 14 วัน เตรียมปล่อยกลับบ้าน

วันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มีการออกประกาศเมื่อวันที 29 มีนาคม 2563 โดยแจ้งสถานการณ์และสถานะของผู้ป่วยติดเชื้อ COVD-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 1 ชาวต่างชาติ อาการโดยรวมดีขึ้น ตื่นมากขึ้น ยังมีไข้ ในขณะที่ผล X-ray ปอด พบว่า การอักเสบลดลงเล็กน้อย ยังคงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ปวยรายที่ 2 อาการดี ให้การรักษาตามแผน ขณะนี้ให้ยาได้ 11 วัน เมื่อให้ยาครบ 14 วัน จะให้กลับไปพักกักตัวที่บ้านต่อไป

นอกจากนี้ตามประกาศดังกล่าวยังขอให้งดส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไม่ได้แจ้งหรือประกาศ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก พร้อมย้ำด้วยว่าเพื่อความปลอดภัยขอให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยการกินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ป้องกันการปนเปื้อนหลายมือ หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง หากมีข้อสูงสัยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-717600 ต่อ 0

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลศรีเทพ โดยนายแพทย์สิมภทธิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ
ได้ประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคมถึงสถานการณ์และสถานะของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีเทพ โดยระบุว่า ผู้ป่วยโควิต-19 รายนี้นอนพักรักษาตัวมาเป็นระยะเวลา9 วัน โดยอยู่ในความดูแล ของทีมแพทย์อย่างเต็มความสามารถถ้าผล X-ray ปอดปกติ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วมีอาการดีขึ้น ลำดับถัดไปทีมแพทย์จะวางแผนให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้

นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังแจ้งด้วยว่า กรณีผู้ที่กลับจากกทม.หรือประเทศเสี่ยง มาขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อหรืออื่นใด ทางโรงพยาบาลไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของสถานประกอบการให้ผู้นั้น กักกันตนเองที่บ้านจนครบ 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ หวัด เจ็บคอ โปรดติดต่อที่สายด่วนโรงพยาบาลศรีเทพ เบอร์ 063-2546010 ทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง