รีเซต

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้เงินสูงสุด 100,000 บาท อนุมัติไว รับเงิน 24 ชม. ไม่ต้องค้ำ ผ่าน Mymo

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้เงินสูงสุด 100,000 บาท อนุมัติไว รับเงิน 24 ชม. ไม่ต้องค้ำ ผ่าน Mymo
Ingonn
20 พฤศจิกายน 2564 ( 14:13 )
126.4K
12
ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้เงินสูงสุด 100,000 บาท อนุมัติไว รับเงิน 24 ชม. ไม่ต้องค้ำ ผ่าน Mymo

หากใครกำลังมองหา แหล่งเงินกู้ ถูกกฎหมาย ได้เงินก้อนสูงสุดถึง 1 แสนบาท "สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน" เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ได้กู้เงินด่วน โอนเงินไว ไม่ต้องค้ำประกัน พร้อมปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะมีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกัน

 

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

“สินเชื่ออิ่มใจ” ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพียงมีกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้เลยง่าย ๆ ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ผ่าน MyMo และ SMS ได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo

 

เมื่อได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) และเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ 7 โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก เช่น ได้รับเงินกู้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น จะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือน มกราคม 2565 เป็นงวดแรก ผู้ขอสินเชื่อที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ไม่สามารถลงทะเบียนกู้ซ้ำได้อีก

 

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

www.gsb.or.th

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

ใครกู้สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน ได้บ้าง

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

 • ร้านห้องแถว
 • ร้านอาหารในห้าง / ฟู้ดคอร์ท
 • ภัตตาคาร
 • รถฟู้ดทรัค
 • Pop-up Store
 • Booth / Kios

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

 

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

ช่องทางการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

 • ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก

 

หมายเหตุ ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ ได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1.ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร www.gsb.or.th

2.ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ

3.รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น  แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอสินเชื่อลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

4.ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสามารถขอกู้ได้ที่ MyMo

5.รอรับผลอนุมัติทาง SMS

6.ทำสัญญาผ่าน MyMo

 

ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทำอย่างไรได้บ้าง

ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทน

 

เมื่อผ่านเกณฑ์เบื้องต้นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 • กรณีที่มี MyMo แล้ว จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจที่ MyMo
 • กรณีที่ยังไม่มี MyMo ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอสมัครใช้บริการ MyMo ที่ธนาคารออมสินสาขา

 

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

เอกสารประกอบลงเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

 • ไฟล์ภาพถ่ายผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ
 • ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น
 • แผนที่ร้านค้า
 • Link ร้านค้าใน Social Media

 

กรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการที่บ้านของตนเองแต่ไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้เอกสารใดแทนได้

ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อที่เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

 

ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ ควรมีลักษณะอย่างไร

ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะ รูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ

 

สามารถบันทึกหน้าจอจาก Google Map แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่

ได้ ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของผู้ขอสินเชื่อ

 

ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่

ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

ติดต่อได้ทั้ง Call Center1115 และ 1143 / สาขาของธนาคารออมสิน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

คลิกที่รูปภาพ

 

 

 

ข้อมูลจาก www.gsb.or.th

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง