รีเซต

ก.แรงงาน ออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ห้ามเลือกปฏิบัติ

ก.แรงงาน ออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ห้ามเลือกปฏิบัติ
TNN ช่อง16
1 ธันวาคม 2563 ( 14:20 )
341
ก.แรงงาน ออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ห้ามเลือกปฏิบัติ

วันนี้ (1 ธ.ค.63) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ พร้อมเปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยให้เน้นการทำงานเชิงรุก พัฒนาปรับปรุงข้อกำหนด หรือระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ

เพื่อดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความเห็นใจต่อผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก กระทรวงแรงงาน

จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อหวังขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ให้สามารถเข้าถึงการจ้างงาน และมีงานทำ โดยให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเสริมว่า ประกาศ กระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 3 ประการคือ

1) กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการคุ้มครองและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสถานประกอบกิจการอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การรับสมัครงาน สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการรักษาความลับส่วนบุคคล

2) ให้นายจ้างดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV และเอดส์ ได้แก่ การสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การส่งเสริมการตรวจเลือด และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ลูกจ้างเข้าถึงได้ง่ายและเพียงพอ

3) กำหนดให้นายจ้างช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม วิทยาการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้รับการปฏิบัติ และการดูแลที่เหมาะสมโดยนำแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 "WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา" ก็จะสามารถดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกันได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศฯ  ได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หมายเลขโทรศัพท์  0 2246 0383, 0 2246 0080


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง