รีเซต

“จุรินทร์” เคาะแผนแก้โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพิ่มเกษตรกร 1.2 แสนรายรับส่วนต่างประกันรายได้

“จุรินทร์” เคาะแผนแก้โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพิ่มเกษตรกร 1.2 แสนรายรับส่วนต่างประกันรายได้
มติชน
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:14 )
46
“จุรินทร์” เคาะแผนแก้โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพิ่มเกษตรกร 1.2 แสนรายรับส่วนต่างประกันรายได้

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2565 ว่า ได้มีการประเมินสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 64/65 พบว่า ทั่วโลกจะมีการผลิตหัวมันสด ประมาณ 302 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.21% ประเทศไทยผลผลิตมัน ติดลบประมาณ 1% ประเทศไทยมีความต้องการหัวมันสดประมาณ 12.7 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 29.7 ล้านตัน ตลาดใหญ่สุดของมันสำปะหลังไทย คือ ตลาดจีน ประมาณ 70% ญี่ปุ่น 8% อินโดนิเซีย 3% เกาหลีใต้ 2% ตัวเลขการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 ส่งออก 34.88 ล้านตัน มูลค่า 123,209 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบ 14 ปี และจากปี 64 ถึงปัจจุบันราคาอยู่ในระดับราคาดีโดยต่อเนื่อง ปัจจุบัน 2.50-2.60 บาท/กก. และคาดว่าจะดีโดยต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับรายได้ที่ประกันและสูงกว่าในหลายช่วง เนื่องจากจีนยังมีความต้องการใช้มันสำปะหลังผลิตเอทานอล

 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง 5 ปี ปี 2566-70 ต่อเนื่องจากแผนเดิมที่จะจบในเดือนมีนาคมปีนี้ ประกอบด้วย 6 มาตรการ 1.การสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่าง 2.เฝ้าระวังและป้องกัน 3.ควบคุมการระบาด 4.ให้ความช่วยเหลือ 5.การทำวิจัยพัฒนาและ 6.มาตรการติดตามประเมินผล ผ่าน 10 โครงการ ใช้งบประมาณ 474 ล้านบาท และมีมติเพิ่มเติมมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดทำวิจัยพัฒนา กรรมวิธีทำให้ต้นมันสำปะหลังแข็งแรง ทันต่อโรคใบด่าง ลดความสูญเสียทั้งต่อเกษตรกรและงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคในอนาคตโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ของบกลาง 25 ล้านบาท สนับสนุนเร่งการวิจัยให้จบ มอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป


“และที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินส่วนต่าง จำนวน 1.2 แสนราย ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบประมาณจ่ายเงินส่วนต่าง 1,191 ล้านบาท และที่มีผู้ประกอบการร้องทุกข์ว่ามีรถบรรทุกมันสำปะหลังไทยที่ส่งออกไปประเทศจีน ติดที่ด่านจีนเกือบ 100 คัน เพราะจีนกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้มีเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกล่วงหน้า แต่เนื่องจากประกาศกระทันหันทำให้มีรถค้างที่ด่านไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทัน ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรได้เจรจาจนประสบความสำเร็จสามารถข้ามแดนได้แล้วเกือบทั้งหมด คาดว่าปีนี้การส่งออกมันสำปะหลังของไทยจะยังสามารถทำตัวเลขได้ดีและนำเงินเข้าประเทศได้เป็น 100,000 ล้านบาทเหมือนปีก่อน ” นายจุรินทร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง