รีเซต

ก.ล.ต. สั่งการ CMO ส่งผลตรวจสอบ special audit ขีดเส้นตาย 3 ม.ค. 67

ก.ล.ต. สั่งการ CMO ส่งผลตรวจสอบ special audit ขีดเส้นตาย 3 ม.ค. 67
ทันหุ้น
22 พฤศจิกายน 2566 ( 17:24 )
37
ก.ล.ต. สั่งการ CMO ส่งผลตรวจสอบ special audit ขีดเส้นตาย 3 ม.ค. 67

ก.ล.ต. สั่งการ CMO ส่งผลตรวจสอบ special audit ขีดเส้นตาย 3 ม.ค. 67 

 

#กลต #ทันหุ้น - ก.ล.ต. สั่งการ CMO ให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (CMO) ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 ตามที่ CMO ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ต่อมา CMO มีหนังสือขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ CMO เปิดเผยผลการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง