รีเซต

ผู้อพยพทั่วโลก พุ่ง 80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 10 ปี

ผู้อพยพทั่วโลก พุ่ง 80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 10 ปี
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 17:11 )
71
ผู้อพยพทั่วโลก พุ่ง 80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 10 ปี

ผู้อพยพทั่วโลก พุ่ง 80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 10 ปี

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชอาร์ซี ระบุเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่า นับจนถึงสิ้นปี 2019 มีมนุษย์ชาติเกือบ 80 ล้านคน หรือ 1 คนต่อประชากร 97 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ที่ต้องถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากบ้านเรือนเนื่องจากความรุนแรงและการข่มเหงรังแก นับเป็นตัวเลขของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะความรุนแรงจากความขัดแย้งในซีเรียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยยูเอ็นเอชอาร์ซีพบว่าในช่วงสิ้นปีก่อนมีคนจำจนวน 79.5 ล้านคนที่ต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยผู้อพยพ รวมถึงการต้องอพยพภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2018 ถึงเกือบ 9 ล้านคน และเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากเมื่อ 10 ปีที่ผู้ผู้อพยพลี้ภัยทั่วโลกอยู่ที่ 40 ล้านคนเท่านั้น ยูเอ็นเอชอาร์ซี ระบุว่า ในปี 2019 ปีเดียว มีผู้ที่ต้องอพยพออกจากถิ่นฐานจำนวน 11 ล้านคน ขณะที่ในจำนวนผู้อพยพทั้งหมดทั่วโลก 68 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้อพยพลี้ภัยจาก 5 ประเทศเท่านั้นคือซีเรีย เวเนเซุเอลา อัฟกานิสถาน ซูดานใต้ และเมียนมา อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง