กวางตุ้งพบป่วยโควิด-19 'ติดเชื้อในท้องถิ่น' เพิ่ม 11 ราย

กวางตุ้งพบป่วยโควิด-19 'ติดเชื้อในท้องถิ่น' เพิ่ม 11 ราย
Xinhua Thai
1 มิถุนายน 2564 ( 13:45 )
23
กวางตุ้งพบป่วยโควิด-19 'ติดเชื้อในท้องถิ่น' เพิ่ม 11 ราย

กว่างโจว, 1 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (1 มิ.ย.) คณะกรรมการสุขภาพมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ติดเชื้อในท้องถิ่นที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่ม 11 รายในวันจันทร์ (31 พ.ค.) ซึ่งหนึ่งในนี้เคยเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ

 

 

คณะกรรมการฯ ยังตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่นที่ไม่แสดงอาการเพิ่มอีก 2 ราย โดยทั้งผู้ป่วยยืนยันผลและผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการทั้งหมดถูกตรวจพบในนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑล

 

 

ขณะเดียวกันยังตรวจพบผู้ป่วยจากต่างประเทศที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่ม 2 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศที่ไม่แสดงอาการอีก 8 ราย ในวันจันทร์ (31 พ.ค.)

 

 

ทั้งนี้ กว่างตงรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลรวม 2,468 ราย เมื่อนับถึงวันจันทร์ (31 พ.ค.) โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1,035 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง