TrueID

ปักกิ่งจัดแสดง 'ซากข้าวโบราณ' เก่าแก่ 10,000 ปี

ปักกิ่งจัดแสดง 'ซากข้าวโบราณ' เก่าแก่ 10,000 ปี
Xinhua Thai
23 พฤศจิกายน 2564 ( 10:46 )
23
ปักกิ่งจัดแสดง 'ซากข้าวโบราณ' เก่าแก่ 10,000 ปี

 

ปักกิ่ง, 23 พ.ย. (ซินหัว) -- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ จัดแสดง "ซากข้าวโบราณ" อายุราว 10,000 ปี ซึ่งกู้คืนจากแหล่งโบราณคดีซ่างซานในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุอันสลักสำคัญของวัฒนธรรมซ่างซานที่มีอายุราว 8,600-11,400 ปี และเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมการทำนาโลก

 

นิทรรศการจัดแสดงข้าวโบราณดังกล่าวมีชื่อว่า "ข้าว แหล่งกำเนิด การรู้แจ้ง : นิทรรศการพิเศษของการค้นพบทางโบราณคดีวัฒนธรรมซ่างซานในเจ้อเจียง" และยังจัดแสดงโบราณวัตถุจากวัฒนธรรมซ่างซานตอนต้น กลาง และปลาย ราว 200 รายการ อาทิ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีและโบราณวัตถุจากการตั้งถิ่นฐาน

 

แหล่งโบราณคดีซ่างซานถูกค้นพบครั้งแรกบริเวณแถบตอนล่างของแม่น้ำแยงซีในปี 2000 คณะนักโบราณคดีขุดพบซากเชื่อมโยงกับการปลูกข้าวที่มีความเก่าแก่ประมาณ 10,000 ปี ซากการตั้งถิ่นฐานอันเก่าแก่ที่สุด และซากเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีจำนวนหลายชิ้น

 

ทั้งนี้ นิทรรศการข้างต้นมีจุดมุ่งหมายสะท้อนภาพการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในยุคเริ่มต้นการทำนา อีกทั้งเผยถึงความสลักสำคัญของการค้นพบทางโบราณคดี ณ แหล่งโบราณคดีซ่างซานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง