รีเซต

ครม. มีมติเห็นชอบ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท

ครม. มีมติเห็นชอบ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2567 ( 14:25 )
21
ครม. มีมติเห็นชอบ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท

วันนี้ ( 25 มิ.ย. 67 )นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง”  ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายงบประมาณไปก่อนแล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง


ภายหลังจากมีมาตรการนี้แล้ว รัฐบาลจะยกเลิกการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทสำหรับการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือการผลิตชาวนาที่ให้ต่อเนื่องมาในปีการผลิตที่ผ่านผ่านมา


ทั้งนี้โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร


โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994 ล้านบาท 


ภาพจากAFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง