รีเซต

THANI ปี 66 กำไร 1,287 ลบ. ลดลง 27% จ่ายหุ้นปันผล 10 : 1 และเงินสด 0.02 บ.

THANI ปี 66 กำไร 1,287 ลบ. ลดลง 27% จ่ายหุ้นปันผล 10 : 1 และเงินสด 0.02 บ.
ทันหุ้น
16 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:09 )
37
THANI ปี 66 กำไร 1,287 ลบ. ลดลง 27% จ่ายหุ้นปันผล 10 : 1 และเงินสด 0.02 บ.

#THANI #ทันหุ้น - บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,286.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.23 บาท ลดลง 26.58% เทียบกับงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,752.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.31 บาท

 

คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผลคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวม 0.12 บาทต่อหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 1 มี.ค. 2567

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 ก.พ. 2567

วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2567

 

คณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 566,302,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 3 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น.

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 1 มี.ค. 2567

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 29 ก.พ. 2567

วาระการประชุมที่สำคัญ : การเพิ่มทุน และ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง