TrueID

โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย
TNN ช่อง16
15 พฤศจิกายน 2564 ( 09:26 )
15
โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 (ระลอก เมษายน 64) ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 14 พฤศจิกายน 2564 


ผู้ติดเชื้อT&G              =     0 ราย

ผู้ติดเชื้อรับจากตจว   =     1 ราย


รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด  = 16,303ราย

ติดเชื้อภายในจังหวัด = 16,010ราย

ผู้ติดเชื้อโครงการรับกลับมารักษา  =  42 ราย

ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว   =  11 ราย

ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท  =   19 ราย  

ผู้ติดเชื้อตปท.             =   16  ราย                                                                

ผู้ติดเชื้อ Sandbox     =  236 ราย

ผู้ติดเชื้อT&G              =     11 ราย


ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน      =  77 ราย

ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว    =   -  ราย

เสียชีวิต                       =   1 รายนอกจากนี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง เพื่อตรวจเยี่ยมและรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือน ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19ข้อมูล : สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ภาพ : สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง