รีเซต

จีนชี้มาตรการ 'หนุนรถยนต์ไฟฟ้า' ของสหรัฐฯ เข้าข่ายละเมิดกฎ WTO

จีนชี้มาตรการ 'หนุนรถยนต์ไฟฟ้า' ของสหรัฐฯ เข้าข่ายละเมิดกฎ WTO
Xinhua
23 กันยายน 2565 ( 17:36 )
59
จีนชี้มาตรการ 'หนุนรถยนต์ไฟฟ้า' ของสหรัฐฯ เข้าข่ายละเมิดกฎ WTO

ปักกิ่ง, 23 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) กระทรวงพาณิชย์ของจีน ระบุว่ามาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าในกฎหมายการปรับลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ของสหรัฐฯ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเข้าข่ายละเมิดกฎขององค์การการค้าโลก (WTO)ซูเจ๋ว์ถิง โฆษกกระทรวงฯ แถลงข่าวว่ามาตรการอุดหนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมอบเครดิตภาษีให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบในอเมริกาเหนือ นับเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์นำเข้าที่คล้ายกันและเข้าข่ายละเมิดหลักการชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (most-favored-nation) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (national treatment) ขององค์การฯซูกล่าวว่าจีนกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐฯ และทราบว่าสมาชิกองค์การฯ บางรายได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อประเด็นนี้เช่นกันซูระบุว่าในฐานะสมาชิกองค์การฯ สหรัฐฯ ควรดำเนินนโยบายการลงทุนที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎขององค์การฯ และปกป้องระเบียบทางการค้าที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม พร้อมเสริมว่าจีนจะเดินหน้าติดตามและประเมินผลจากการดำเนินการกฎหมายดังกล่าวต่อไป และจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศเมื่อจำเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง