รีเซต

จีนพบ 'ซากอารามเต๋า' สมัยซ่ง พร้อมโบราณวัตถุหลายประเภท

จีนพบ 'ซากอารามเต๋า' สมัยซ่ง พร้อมโบราณวัตถุหลายประเภท
Xinhua
24 กันยายน 2566 ( 15:56 )
19
จีนพบ 'ซากอารามเต๋า' สมัยซ่ง พร้อมโบราณวัตถุหลายประเภท

สือเจียจวง, 24 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (23 ก.ย.) ทางการจีนเผยว่านักโบราณคดีจีนค้นพบซากปรักหักพังของอารามเต๋าที่มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279) ในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศ

การค้นพบข้างต้นเป็นผลลัพธ์จากโครงการขุดค้นระยะเวลา 3 เดือน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภออู่อี้ของมณฑล ซึ่งริเริ่มร่วมกันโดยสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอเป่ย และหลายหน่วยงานด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

กัวจี้เฉียว นักวิจัยของสถาบันฯ กล่าวว่าซากโบราณสถานที่พบครอบคลุมพื้นที่ 400 ตารางเมตร สิ่งที่พบประกอบด้วยฐานดิน อาคารเต๋า 1 หลัง คูน้ำ 1 แห่ง บ่อน้ำ 2 แห่ง หลุมเถ้าถ่าน 7 แห่ง และเตาเผา 3 เตา

โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิต โดยวัตถุส่วนใหญ่มีอายุย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง

เจี่ยกุ้ยหู่ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมประจำอำเภออู่อี้ กล่าวว่าการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมลัทธิเต๋าในสมัยจีนโบราณ รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในพื้นที่ตอนใต้และตอนกลางของมณฑลเหอเป่ย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง