รีเซต

จีนเล็งยกระดับติดตามกลุ่มคนรายได้ต่ำ พัฒนาระบบช่วยเหลือทางสังคม

จีนเล็งยกระดับติดตามกลุ่มคนรายได้ต่ำ พัฒนาระบบช่วยเหลือทางสังคม
Xinhua
24 ตุลาคม 2566 ( 17:11 )
30
จีนเล็งยกระดับติดตามกลุ่มคนรายได้ต่ำ พัฒนาระบบช่วยเหลือทางสังคม

 (แฟ้มภาพซินหัว : นักเดินทางรอขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟไท่โจว ในเมืองไท่โจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 5 ต.ค. 2023) ปักกิ่ง, 24 ต.ค. (ซินหัว) -- จีนออกแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการติดตามแบบไดนามิกในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำ และปรับปรุงระบบช่วยเหลือทางสังคมแบบแบ่งระดับขั้นและแบบจำแนกประเภทแนวปฏิบัติข้างต้นซึ่งร่วมออกโดยหน่วยงานรัฐบาล 10 แห่ง และส่งต่อโดยสำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพยายามรับรองผลลัพธ์ของการปฏิรูปและการพัฒนาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมมากขึ้น และตอบสนองความต้องการการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุถึงช่วงระยะของผู้ต้องการความช่วยเหลือที่มีรายได้ต่ำ และจำแนกออกเป็นขั้นต่างๆ ตามระดับความยากลำบากของพวกเขาหน่วยงานกิจการพลเรือนทุกระดับควรปรับปรุงแพลตฟอร์มข้อมูลการเฝ้าติดตามประชากรที่มีรายได้ต่ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความยากลำบากของพวกเขาผ่านการติดตามแบบเรียลไทม์ และจัดการกับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยแบ่งเป็นประเภทแนวปฏิบัตินี้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ต่ำแบบแบ่งระดับขั้นและแบบจำแนกประเภทเป็นประจำโดยอาศัยข้อมูลการเฝ้าติดตาม ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมการสนับสนุนสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ การดูแลทางการแพทย์ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน การบรรเทาภัยพิบัติ และการช่วยเหลือด้านเหตุฉุกเฉินนอกจากนั้น แนวปฏิบัติยังกระตุ้นการพัฒนาความช่วยเหลือทางสังคมในรูปแบบบริการ ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น และการให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง