รีเซต

ตรวจสอบวันหยุดเดือนธันวาคม โค้งสุดท้ายของปี ได้ที่นี่

ตรวจสอบวันหยุดเดือนธันวาคม โค้งสุดท้ายของปี ได้ที่นี่
TrueID
2 ธันวาคม 2563 ( 12:12 )
1.8K
ตรวจสอบวันหยุดเดือนธันวาคม โค้งสุดท้ายของปี ได้ที่นี่

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กำหหนดให้วันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจากเดิมคืนวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 จะทำให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วันด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 19 ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทึ่ยวภายในประเทศไทยของเรานั่นเอง เนื่องจากประเทศไทยของเรา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่จะวางแผนไปเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมนี้ trueID news ได้จัดทำ info graphic ให้ทุกท่านเอาไปเก็บไว้เพื่อพิจารณาวางแผนหยุดพักผ่อน หรือท่องเที่ยวกัน

 

 

 

++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง