อปท. สะท้อนหากตัดงบฯ อาหารกลางวัน-นม-เบี้ยคนแก่ เดือดร้อนหนักแน่

อปท. สะท้อนหากตัดงบฯ อาหารกลางวัน-นม-เบี้ยคนแก่ เดือดร้อนหนักแน่
มติชน
30 สิงหาคม 2563 ( 14:37 )
39
อปท. สะท้อนหากตัดงบฯ อาหารกลางวัน-นม-เบี้ยคนแก่ เดือดร้อนหนักแน่

อปท. สะท้อนหากตัดงบฯ อาหารกลางวัน-นม-เบี้ยคนแก่ เดือดร้อนหนักแน่ หวังรัฐบาลมีทางออกรองรับแก้วิกฤตถังแตก ย้ำเบี้ยทุกประเภทสำคัญต่อวิถีท้องถิ่นตัดไม่ได้

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลถังแตกและมีการวิเคราะห์ต่อไปว่า อาจจะมีผละกระทบต่อการบริการงานท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่น อาจจะมีการพิจารณาตัดงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ค่าคอบแทนผู้สูงอายุรายเดือน ฯลฯ ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าต่อให้รัฐประสบภาวะปัญหาถังแตก หรือเงินหมดคลังจริง ตนก็ยังเขื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทำร้ายประชาชนให้ได้รับผลพกระทบอย่างแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด รัฐบาลก็ยังช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มต่าง ๆ ได้มาระยะหนึ่งแล้ว

 

“ดังนั้น ผมคิดว่าด้านหนึ่งหากเรื่องเงินหมดคลัง ถึงอย่างไรรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีก ทั้งนี้รัฐบาลย่อมต้องมีวิธีการหรือแนวทางออกมารองรับสถานการณ์เงินหมดคลัง เช่น การกู้เงิน เพื่อนำมาใช้ยามที่จำเป็นให้บรรเทาความเดือดร้อน หรือภาวะวิกฤตในยามนี้ได้ เพราะเพดานการกู้ยืมยังสามารถกู้ได้อยู่” นายก อบต.ออย กล่าว

 

ด้านนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กล่าวว่า เงินงบประมาณค่านมโรงเรียน อาหารกลางวัน หรือค่าตอบแทนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือที่เข้าใจกันในนามเบี้ยยังชีพของแต่ละกลุ่มซึ่งรัฐจะโอนมาให้เป็นรายไตรมาส สำหรับเทศบาลตำบลเวียงลอ แต่ละเดือนจะมียอดค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน เบี้ยยังชีพ เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งหากกระแสข่าวการตัดงบประมาณค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และเบี้ยยังชีพ มีแนวโน้มเกิดขึ้นจริง จะเดือดร้อนอย่างมหาศาล ทั้งนี้ตนคิดว่ารัฐบาลจะไม่ทำให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเดือดร้อนอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง