TrueID

2.3 เมตร! เยือน 'หมู่บ้านผมยาว' แหล่งประเพณีเก่ายุคราชวงศ์ซ่ง

2.3 เมตร! เยือน 'หมู่บ้านผมยาว' แหล่งประเพณีเก่ายุคราชวงศ์ซ่ง
Xinhua Thai
2 ธันวาคม 2564 ( 00:00 )
15
2.3 เมตร! เยือน 'หมู่บ้านผมยาว' แหล่งประเพณีเก่ายุคราชวงศ์ซ่ง

กุ้ยหลิน, 1 ธ.ค. (ซินหัว) -- สำนักข่าวซินหัวพาเยือนหมู่บ้านหวงลั่วในเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งได้รับสมญานามว่า "หมู่บ้านผมยาว"

สมญานามดังกล่าวมาจากสตรีกลุ่มชาติพันธุ์เหยาที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้มีประเพณีไว้ผมยาวสลวย โดยมีความยาวเฉลี่ย 1.4 เมตร และมีผู้ไว้ผมยาวสูงสุดถึง 2.3 เมตร

รายงานระบุว่าประเพณีไว้ผมยาวของผู้หญิงในหมู่บ้านหวงลั่วเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1276)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง