'ทำเนียบฯ' คลายล็อก 1 ก.ย. เปิดสื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ แบบจำกัดจำนวน-ลดแออัด

'ทำเนียบฯ' คลายล็อก 1 ก.ย. เปิดสื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ แบบจำกัดจำนวน-ลดแออัด
มติชน
30 สิงหาคม 2564 ( 10:24 )
5
'ทำเนียบฯ' คลายล็อก 1 ก.ย. เปิดสื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ แบบจำกัดจำนวน-ลดแออัด

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งประกาศ เรื่อง การอนุญาตสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และเป็นการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงอนุญาตให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยยังคงจำกัดจำนวนสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ สังกัดละ 6 ทีม ทีมละ 2 คน หนังสือพิมพ์ และสำนักข่าว สังกัดละ 2 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง