รีเซต

เจียงซูมุ่งสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล' เพิ่มพลังประมวลผล

เจียงซูมุ่งสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล' เพิ่มพลังประมวลผล
Xinhua
26 มกราคม 2567 ( 12:20 )
19
เจียงซูมุ่งสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล' เพิ่มพลังประมวลผล

(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์เขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวคลองใหญ่ในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 9 ธ.ค. 2023)

หนานจิง, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งสำคัญ จะเร่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลในปี 2024 โดยวางแผนเพิ่มสถานีฐาน 5G เป็น 280,000 แห่ง และอัปเกรดเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาล 50 แห่ง และตามทางด่วนระยะทาง 500 กิโลเมตรแผนปฏิบัติการของเจียงซูระบุการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และพลังงาน ส่วนจำนวนโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ที่ลงนามภายในสิ้นปี 2024 จะสูงเกิน 10,000 โครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการอินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรมพลัง 5G จำนวน 4,000 โครงการ และโรงงาน 5G จำนวน 500 แห่งเจียงซูจะกระตุ้นเมืองต่างๆ อย่างซูโจวและหนานจิงก่อสร้างศูนย์การประมวลผลอัจฉริยะขนาดใหญ่ เนื่องด้วยพลังการประมวลผลมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรม อินเตอร์เน็ตแห่งยานยนต์ (IoV) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอนึ่ง แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ระบุว่าจีนได้เร่งความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่าย 5G โดยจีนตั้งเป้าหมายมีเครือข่าย 5G ครอบคลุมทุกตำบลและเมือง รวมถึงหมู่บ้านส่วนใหญ่ ภายในปี 2025

ข่าวที่เกี่ยวข้อง