TrueID

GLOBALink : นายกฯ ลาวร่วมพิธีเสริมมงคลก่อนเปิดทางรถไฟจีน-ลาว

GLOBALink : นายกฯ ลาวร่วมพิธีเสริมมงคลก่อนเปิดทางรถไฟจีน-ลาว
Xinhua Thai
3 ธันวาคม 2564 ( 13:59 )
19
GLOBALink : นายกฯ ลาวร่วมพิธีเสริมมงคลก่อนเปิดทางรถไฟจีน-ลาว

เวียงจันทน์, 3 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (2 ธ.ค.) พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีลาว เข้าร่วมพิธีการตามประเพณีลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ทางรถไฟจีน-ลาว ดำเนินงานอย่างราบรื่นทางรถไฟจีน-ลาว ความยาว 1,035 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เข้ากับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว มีกำหนดเริ่มวิ่งให้บริการในวันศุกร์ (3 ธ.ค.) นี้พิธีการดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "เบิกโชคชัยยะมงคล" เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของประเพณีลาว โดยผู้คนเชื่อกันว่าพิธีกรรมนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำพาโชคดีมาให้ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ลาว เริ่มต้นก่อสร้างเดือนธันวาคม 2016 โดยทางรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าระบบไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างด้วยมาตรฐานการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง