รีเซต

สยงอัน เมืองแห่งอนาคตของจีน ขุดพบซากนครโบราณพันปี 8 แห่ง

สยงอัน เมืองแห่งอนาคตของจีน ขุดพบซากนครโบราณพันปี 8 แห่ง
Xinhua
2 เมษายน 2567 ( 23:46 )
25
สยงอัน เมืองแห่งอนาคตของจีน ขุดพบซากนครโบราณพันปี 8 แห่ง

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ซากโบราณหนานหยางในเขตใหม่สยงอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 26 มี.ค. 2024)

สือเจียจวง, 2 เม.ย. (ซินหัว) -- คณะนักโบราณคดีท้องถิ่นมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยการค้นพบซากเมืองโบราณอายุมากกว่า 2,000 ปี จำนวน 8 แห่ง ภายในเขตใหม่สยงอัน ซึ่งบ่งชี้ว่าเขตใหม่สยงอันที่ครองสมญานาม "เมืองแห่งอนาคต" ของจีนนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ซากเก่าแก่ที่สุดคือ "หนานหยาง" ประกอบด้วยพื้นที่เมืองสองแห่งจากยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) โดยซากหนานหยางและพื้นที่โดยรอบครอบคลุมอาณาเขตเกือบ 18 ตารางกิโลเมตร ฝังวัตถุทางวัฒนธรรมจากยุคหินใหม่จนถึงยุคราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279) และยุคราชวงศ์จิน (ปี 1115-1234)สยงอันนั้นตั้งตามชื่ออำเภอสองแห่ง ได้แก่ สยงเสี้ยนและอันซิน ที่ซึ่งค้นพบซากเมืองสองแห่ง โดยอำเภอสยงเสี้ยนขุดพบเมืองโบราณสยงโจวที่ก่อตั้งขึ้นในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (ปี 907-979) และยังคงมีกำแพงเมืองหลงเหลืออยู่เล็กน้อยส่วนอำเภออันซินเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอันโจวที่ก่อตั้งขึ้นในยุคราชวงศ์ซ่ง และยังคงมีกำแพงเมืองหลงเหลือยาว 3 กิโลเมตร และสูงราว 1.5-2 เมตร

ทั้งนี้ จีนประกาศแผนการก่อตั้งเขตใหม่สยงอัน ซึ่งครอบคลุมอำเภอหรงเฉิง อำเภออันซิน และอำเภอสยงเสี้ยน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนในมณฑลเหอเป่ย เมื่อเดือนเมษายน 2017ทีมนักโบราณคดีเริ่มต้นทำงานในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน เพื่อตรวจสอบและสำรวจวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างละเอียดในเขตใหม่สยงอัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1,770 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันทีมนักโบราณคดีขุดค้นพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร นำสู่การค้นพบวัตถุทางวัฒนธรรมมากกว่า 4,000 ชิ้น ทั้งเครื่องสัมฤทธิ์ ชิ้นหยก เครื่องหิน เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงวัตถุทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 263 ชิ้น

เหลยเจี้ยนหง หัวหน้าคณะนักโบราณคดีจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอเป่ย เผยว่าแม้สยงอันครองสมญานามเมืองแห่งอนาคต แต่การค้นพบต่างๆ บ่งชี้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง