รีเซต

ระนอง รณรงค์ชาวบ้านร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้า มีสติ มีเงินเหลือ” ตลอด 3 เดือน

ระนอง รณรงค์ชาวบ้านร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้า มีสติ มีเงินเหลือ” ตลอด 3 เดือน
77ข่าวเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 ( 06:31 )
192
ระนอง รณรงค์ชาวบ้านร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้า มีสติ มีเงินเหลือ” ตลอด 3 เดือน

ระนอง รณรงค์ชาวบ้านร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา “งดเหล้า มีสติ มีเงินเหลือ” ตลอด 3 เดือน

ระนอง-นายสุชีพ  พัฒน์ทอง ประธานเครือข่าบภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง กล่าวว่าทางเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง โดย สสส. ได้ออกรณรงค์ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กรรมกร แรงงานต่างด้าว ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนนี้ เพื่อสุขภาพที่ดี และทั้งยังมีเงินเหลือจ่ายไว้ใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน

อยากเชิญชวนให้ทุกคนใช้โอกาสสำคัญคือวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพ เปลี่ยนช่วงเวลาเสี่ยงมาเป็นเวลาแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ โดยปีนี้เราเน้นเรื่องของการใช้ “สติ” ในการสู้วิกฤต เพื่อให้คนไทยตระหนักและตื่นตัวในการหันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต ดูแลสุขภาพ งดเหล้า เอาใจใส่ตัวเองให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้สติในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการจัดการรายได้-รายจ่าย ซึ่งการลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มีเงินเหลือและเกิดเงินออมมากขึ้นอีกด้วย

 

 

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนอง ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเช้าพรรษา ประจำปี 2563

โดยมีพระระณังคมุนีวงค์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น คณะสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และพุทธศาสนิกชน ถือดอกไม้ ธูปเทียน ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้มีความรุ่งเรืองคงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง