รีเซต

นครชัยแอร์ หนุนเชื่อมั่นผู้โดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุ ช่วง 10-20 ม.ค.นี้

นครชัยแอร์ หนุนเชื่อมั่นผู้โดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุ ช่วง 10-20 ม.ค.นี้
มติชน
10 มกราคม 2565 ( 18:08 )
24
นครชัยแอร์ หนุนเชื่อมั่นผู้โดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุ ช่วง 10-20 ม.ค.นี้

ข่าววันนี้ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ เปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเส้นทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยดำเนินการจัดทำแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสาร ช่วงวันที่ 10-20 มกราคม 2565 พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้ปลอดภัยสูงสุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร พร้อมทั้งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัย ทั้งในด้านตัวรถและพนักงานทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยติดสัญลักษณ์พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนให้บริการ และสวมถุงมือขณะเสิร์ฟของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

 

สำหรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากการจัดให้ผู้โดยสารนั่งไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสารแล้ว ยังได้กำหนดจุดเว้นระยะห่าง ในทุกพื้นที่ที่ผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสาร ขณะเดินขึ้นรถโดยสาร รวมถึงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะ ขณะรอรถโดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้านมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร นครชัยแอร์ ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า ด้วยการทำความสะอาดประจำวัน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นครชัยแอร์ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และงดรับประทานอาหารบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจุดจอดให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวเวลาตั้งแต่ 17.30 น.–20.59 น. บริษัทได้จัดจุดรับประทานอาหารก่อนเดินทาง ส่วนเที่ยวเวลาหลัง 21.00 น. ให้บริการแซนวิซเมื่อถึงปลายทาง ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 15 วัน ทุกเส้นทาง ผ่าน Call Center 1624 หรือ บริการ NCA Social Booking (ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official) ผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com, ผ่าน Application NCA Mobile, ผ่าน NCA Social Booking และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง