รีเซต

โรงตึ๊งรัฐ ปรับลดดอกเบี้ยทั่วประเทศ ช่วงปีใหม่นี้ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

โรงตึ๊งรัฐ ปรับลดดอกเบี้ยทั่วประเทศ ช่วงปีใหม่นี้ ช่วยผู้มีรายได้น้อย
มติชน
13 พฤศจิกายน 2563 ( 21:25 )
105
โรงตึ๊งรัฐ ปรับลดดอกเบี้ยทั่วประเทศ ช่วงปีใหม่นี้ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือปชช.ผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ จ.ส.ท. ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีสถานธนานุบาลถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

 

และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน และ 2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

 

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนดำเนินการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง