รีเซต

เนปาลพบยอดใช้จ่าย 'ส่งเด็กเรียนนอก' สูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว

เนปาลพบยอดใช้จ่าย 'ส่งเด็กเรียนนอก' สูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
Xinhua
8 กุมภาพันธ์ 2567 ( 15:12 )
28
เนปาลพบยอดใช้จ่าย 'ส่งเด็กเรียนนอก' สูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้หญิงลากรถม้าเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอินทรา ยาตรา ในกรุงกาฐมาณฑุของเนปาล วันที่ 2 ต.ค. 2023)

กาฐมาณฑุ, 8 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (6 ก.พ.) ธนาคารเนปาล ราสตรา หรือธนาคารกลางของเนปาล รายงานว่าเนปาลมีการใช้จ่ายเงินกับการส่งนักเรียนนักศึกษาไปเล่าเรียนในต่างประเทศมากกว่ารายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2023-24 เกือบร้อยละ 50ข้อมูลจากธนาคารฯ ระบุว่าเนปาลมีการใช้จ่ายเงินมากถึง 443.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.58 หมื่นล้านบาท) ในการส่งชาวเนปาลไปเล่าเรียนในต่างประเทศ เมื่อนับถึงกลางเดือนมกราคม 2024 ขณะยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเนปาลอยู่ที่ 297.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.06 หมื่นล้านบาท)สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเนปาลเผยว่าจำนวนชาวเนปาลที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาเล่าเรียนในปี 2023 สูงถึง 108,542 คน ด้านกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเนปาลเผยว่ามีชาวเนปาลได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบันรวม 51,567 คนปรากาช กุมาร์ เชรษฐา หัวหน้าแผนกวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารฯ กล่าวว่าเนปาลต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลกับการส่งชาวเนปาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพราะนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่อยากเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศมากกว่า โดยหลายคนเล็งเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจในต่างประเทศหลังเรียนจบแล้วอนึ่ง การใช้จ่ายเงินกับการส่งนักเรียนนักศึกษาไปเล่าเรียนในต่างประเทศของเนปาลในปีงบประมาณ 2022-23 รวมอยู่ที่ราว 754 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.69 หมื่นล้านบาท) ขณะเดียวกันเนปาลมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 462 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.64 หมื่นล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง