รีเซต

เช็กปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี2565 มีหยุดวันไหนบ้างเช็กได้เลยที่นี่

เช็กปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี2565 มีหยุดวันไหนบ้างเช็กได้เลยที่นี่
TNN ช่อง16
7 พฤศจิกายน 2564 ( 08:44 )
543
เช็กปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี2565 มีหยุดวันไหนบ้างเช็กได้เลยที่นี่

วันนี้ (7พ.ย.64) จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกปฏิทินวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565  มีรายละเอียด ดังนี้  

1.วันจันทร์ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)

2. วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3.วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์            

5.วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์            

6.วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์            

7. วันจันทร์ 2 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

8.วันพุธ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9.วันจันทร์ 16 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

10.วันศุกร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.วันพุธ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

12.วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14.วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.วันจันทร์ 24 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

16.วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

17.วันจันทร์ 12 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

หมายเหตุ 

การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1 กรกฎาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

2. ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป


ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง