รีเซต

กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม ปั้น "นักค้าออนไลน์" สร้างรายได้สินค้าชุมชน

กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม ปั้น "นักค้าออนไลน์" สร้างรายได้สินค้าชุมชน
TNN ช่อง16
11 สิงหาคม 2565 ( 09:41 )
61
กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม ปั้น "นักค้าออนไลน์" สร้างรายได้สินค้าชุมชน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวธุรกิจดำเนินและเติบโตต่อไปได้ ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอง เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือ โดยการจัดกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในด้านการค้าออนไลน์ มาช่วยจำหน่ายสินค้าในชุมชนที่มีศักยภาพ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด ขยายช่องทางการค้าออนไลน์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย 

ทางด้าน นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ในปีนี้ได้มีการจัด 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1 กิจกรรมบ่มเพาะนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) โดยมีนักการค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Trader Online จำนวน 306 ราย และคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Trader Online ระดับ Advance จำนวน 138 ราย 

กิจกรรมที่ 2 คือหารส่งเสริมนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 110 ราย และผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 52 และคัดเลือกสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ The Ultimate of Smart Trader Online 2022 จำนวน5 ราย เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

และกิจกรรมที่ 3 การเจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจกับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โดยได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจ จำนวน 11 หน่วยงาน จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและนักธุรกิจ กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โดยมีสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ 82 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการเจรจาธุรกิจ จำนวน 66 คู่เจรจา

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง