รีเซต

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าอะไรบ้าง

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าอะไรบ้าง
TrueID
19 กุมภาพันธ์ 2566 ( 13:48 )
14.6K
2
อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าอะไรบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผู้ที่มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรู้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ได้วันไหน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าอะไรบ้าง

 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลังนายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อสามารถโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิได้ทันในวันที่ 1 มีนาคม นี้ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน โดยกระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณารายชื่อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนจะทันจ่ายเงินในวันที่ 1 มีนาคมนี้ตามกำหนดการเดิมหรือไม่ ต้องไปดูตารางเวลาอีกครั้งว่าจะต้องมีการปรับแก้ไขอย่างไร

 

เบื้องต้นคาดว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิที่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่ ประมาณ 13 ล้านคน ใกล้เคียงกับรอบที่ผ่านมา ซึ่งในรอบนี้มีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าในอดีต จึงทำให้เกิดความล่าช้า และต้องเลื่อนการประกาศผลจากกรอบเวลาเดิม ที่จะต้องมีการประกาศผลและยืนยันตัวตนผู้ผ่านคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการปฏิรูปการดำเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย เนื่องจากสามารถ ระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐ

 

หลังจากการดำเนินโครงการฯ ปี 2559 และปี 2560 แล้ว รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเพิ่มเติม เมื่อปี 2561 ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนได้ เพื่อรวบรวมผู้มีรายได้น้อยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเข้าร่วมโครงการฯ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าอะไรบ้าง

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 1. การสนับสนุนเงินค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนเงินค่าครองชีพ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย

 2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตรงตามความจำเป็นและความประสงค์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละราย (Personalized Plan) โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการพัฒนาตนเองจนสามารถมีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตโดยการผ่านการพัฒนาใน 4 มิติ (การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน) รวมทั้งมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) เพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล 

 

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอะไรบ้าง

 1. ซื้อสินค้า 200-300 บาท 
 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท (รอบเดือน ม.ค.-มี.ค.66 ) 
 4. เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในเดือน ก่อนหน้านี้ ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท โอนเข้าบัตรทุกวันที่ 18 ของเดือน กดเป็นเงินสดได้
 5. เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง) สำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาในเดือน ก่อนหน้านี้ ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท โอนเข้าบัตรทุกวันที่ 18 ของเดือน กดเป็นเงินสดได้
 6. เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท โอนเข้าบัตร ทุกวันที่ 22 ของเดือน กดเป็นเงินสดได้

 

ขั้นตอนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 1. คลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลักระบุ วัน เดือน และ พ.ศ.เกิด
 3. คลิก ตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน

 

 

 

โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง