รีเซต

อิสราเอลออกแผนปรับปรุง 'ความปลอดภัยบนถนน'

อิสราเอลออกแผนปรับปรุง 'ความปลอดภัยบนถนน'
Xinhua
2 สิงหาคม 2565 ( 15:34 )
40
อิสราเอลออกแผนปรับปรุง 'ความปลอดภัยบนถนน'

เยรูซาเล็ม, 2 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (1 ส.ค.) กระทรวงคมนาคมและความปลอดภัยทางถนนของอิสราเอล ระบุว่าอิสราเอลได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติระยะ 5 ปี เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งร่วมจัดทำโดยหน่วยงานความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 และจำกัดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุบัติเหตุประเภทดังกล่าวในแต่ละปีเหลือ 1 หมื่นล้านเชเกล (ราว 1.07 แสนล้านบาท) ลดลงจาก 1.57 หมื่นล้านเชเกล (ราว 1.68 แสนล้านบาท) ในปี 2021นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการจะส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การปั่นจักรยาน และการเดิน ควบคู่กับการทำงานโดยตรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อาทิ การดำเนินข้อบังคับที่เข้มงวด โดยบรรดากระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินข้อบังคับ กฎหมาย สุขภาพ การศึกษา และสังคม จะมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการนี้อนึ่ง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติกลางของอิสราเอล ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 364 ราย ในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 จาก 305 ราย ในปี 2020 และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 183 รายในช่วงครึ่งแรกของปี 2022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง