รีเซต

ผู้ว่าฯภูเก็ตแจงเหตุยังไม่ปิดเดินทางทางอากาศ เหตุติดเงื่อนไขสำนักการบินพลเรือนฯ

ผู้ว่าฯภูเก็ตแจงเหตุยังไม่ปิดเดินทางทางอากาศ เหตุติดเงื่อนไขสำนักการบินพลเรือนฯ
มติชน
29 มีนาคม 2563 ( 22:45 )
269
2
ผู้ว่าฯภูเก็ตแจงเหตุยังไม่ปิดเดินทางทางอากาศ เหตุติดเงื่อนไขสำนักการบินพลเรือนฯ

ผู้ว่าภูเก็ตเผยเหตุที่ยังไม่ปิดการเดินทางเพิ่มทางอากาศ เพราะต้องแจ้งการบินพลเรือนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เตรียมเสนองดเว้นการบินภายในวันที่ 10 เมษายนนี้

จากกรณีมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11 /2563 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ส่งผลให้มีประชาชนต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทางจังหวัดไม่มีคำสั่งปิดการเดินทางทางอากาศด้วย เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอีกเส้นทางของการการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

จากกรณีดังกล่าว นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงเหตุที่ยังไม่ปิดช่องทางเดินอากาศว่า การจะปิดช่องทางอากาศนั้น จะต้องแจ้งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีแนวทางในการเสนองดเว้นการบินภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ ประกอบกับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้เขาทราบเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวกลับประเทศ และระหว่างนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะได้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สำนักงานการบินพลเรือน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม เป็นต้น เพื่อให้สื่อสารไปยังสายการบินและนักท่องเที่ยวได้ให้รับทราบ รวมถึงผู้ที่ต้องพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วย

“อย่างไรก็ตามจากการติดตามตัวเลขผู้โดยสารระหว่างประเทศพบว่า ปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้ามาจำนวนน้อยมาก เช่น วันที่ 28 มี.ค. มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเข้ามา 6 คน เดินทางออกประมาณ 8,000 คนเศษ วันที่ 29 มี.ค.ผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเพียง 4 คน เดินทางออกประมาณ 4,448 คน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวแทบจะไม่เดินทางเข้ามาแล้ว ขณะที่นักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างทยอยเดินทางออก และมีลักษณะเช่นนี้มาได้ประมาณสัปดาห์เศษ ส่วนการเดินทางภายในประเทศยังมีผู้โดยสารอยู่บ้างแต่จำนวนไม่มาก เฉพาะวันนี้ (29 มี.ค.) ขาเข้าภายในประเทศ จำนวน 517 คน และเดินทางออกจากภูเก็ตประมาณ 2,000 คน”

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า เหตุผลสำคัญในการปิดทางเข้าออกต่างๆ เนื่องจากต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ผู้คนอยู่นิ่งกับที่ และให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข แพทย์และพยาบาลทำงานได้อย่างเต็มที่ ป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง