รีเซต

หมอกควันปกคลุม PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบสุขภาพ ปชช.

หมอกควันปกคลุม PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบสุขภาพ ปชช.
ข่าวสด
9 เมษายน 2565 ( 14:06 )
79
หมอกควันปกคลุม PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบสุขภาพ ปชช.

ข่าววันนี้ สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีหมอกควันเข้าปกคลุม สามารถสังเกตเห็นหมอกควันปกคลุมได้อย่างชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองโดยรอบ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเริ่มเกินค่ามาตรฐาน

 

 

โดยเฉพาะ PM 2.5 อยู่ 78 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน PM 10 อยู่ 101 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ 170 ไมโครกรัม ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส

 

 

ขณะที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีมาตรการเข้มการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดในการห้ามเข้าป่าในช่วงนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่วนหมอกควันน่าจะลอยตามทิศลมมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งคาดว่าในปีนี้ปัญหาหมอกควันจะส่งกระทบอย่างรุนแรงกว่าทุกปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง