รีเซต

คนชัยภูมิแห่ใช้สิทธิ สูงกว่า 69% แชมป์เก่าพลาดท่า รักษาเก้าอี้ได้แค่ 6 จาก 36 แห่ง

คนชัยภูมิแห่ใช้สิทธิ สูงกว่า 69% แชมป์เก่าพลาดท่า รักษาเก้าอี้ได้แค่ 6 จาก 36 แห่ง
มติชน
29 มีนาคม 2564 ( 15:11 )
157
คนชัยภูมิแห่ใช้สิทธิ สูงกว่า 69% แชมป์เก่าพลาดท่า รักษาเก้าอี้ได้แค่ 6 จาก 36 แห่ง

 

ผลการเลือกตั้งชิงนายกเทศบาล-สมาชิก ทั่วทั้งจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ สุดอึ้ง วัดกระแสหลังชาวบ้านรอการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้มานานนับ 10 ปี มีการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิสูงกว่า 69 % สูงเป็นประวัติการในรอบกว่า 10 ปีด้วยเช่นกัน และอยากลองของใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมดรวม 36 แห่ง / เทศบาลฯ ผลหน้าใหม่ล้มแชมป์เก่าตกเก้าอี้เพียบรวม 30 ที่นั่งนายกฯ เทศบาล

 

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่มีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกันในทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้มีรวมทั้งหมด 36 แห่ง

 

 

โดยเบื้องต้นมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ อย่างไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย

 

 

1.เทศบาลเมืองชัยภูมิ นายธีวรา วัตนากร ได้ 8,423คะแนน (คนใหม่)
2.เทศบาลค่ายหมื่นแผ้ว นายบรรเลง ผาสุก ได้ 1,262 คะแนน (คนใหม่)
3. ทต.ลาดใหญ่ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล ได้1,657 คะแนน (คนใหม่)
4.ทต.โคกสูง นายดำ คุ้มกุดขมิ้น ได้ 1,667 คะแนน (คนใหม่)
5.ทต.ชีลอง นายชลิต บุญชูรัตนภาพ ได้ 3,145 คะแนน (คนใหม่)
6.ทต.บ้านเขว้า นายธวัช จินชัย ได้ 3,403 คะแนน (คนใหม่)
7.ทต.ทุ่งทอง นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ ได้ 1,861 คะแนน (คนใหม่)
8.ทต.ตลาดแร้ง นายประสิทธิ์ เจนชัย ได้ 4,067 คะแนน(คนใหม่)
9.ทต.ลุ่มลำชี นายธวัชชัย จันทร์เจริญ ได้ 2,773 คะแนน(คนใหม่)
10.ทต.คอนสวรรค์ นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ ได้ 1,489 คะแนน(คนใหม่)

 

11.ทต.เกษตรสมบูรณ์ นายพิชัย เวชยานันท์ ได้ 726 คะแนน(คนใหม่)
12.ทต.บ้านเป้า นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ ได้ 2,262 คะแนน(คนใหม่)
13.ทต.บ้านเดื่อ นายประเทือง ธรรมโชติ ได้ 3,703 คะแนน(คนใหม่)
14.ทต.หนองบัวแดง นายธนกร ภัทรบุญสิริ ได้ 2,613 คะแนน(คนใหม่)
15.ทต.หลวงศิริ นางสาวกาญจนา จังหวะ ได้ 2,529 คะแนน(คนใหม่)
16.ทต.จัตุรัส นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ ได้ 1,669 คะแนน(คนใหม่)
17.ทต.หนองบัวโคก นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ ได้ 676 คะแนน(คนเดิม)
18.ทต.หนองบัวใหญ่ นายประหยัด ชาติวิเศษ ได้ 2,041 คะแนน(คนใหม่)
19.ทต.บ้านเพชร นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ ได้ 1,324 คะแนน(คนเดิม)
20.ทต.บำเหน็จณรงค์ นายวัชระ บำรุงสงฆ์ ได้ 1,995 คะแนน(คนใหม่)

 

21.ทต.หนองบัวระเหว นางอารียา เชาวนสมบูรณ์ ได้ 1,621 คะแนน(คนใหม่)
22.ทต.โคกสะอาด นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ ได้ 1,763 คะแนน(คนใหม่)
23.ทต.ห้วยแย้ นายเลื่อนยศ โชคสวัสดิ์ ได้ 1.944 คะแนน(คนใหม่)
24.ทต.เทพสถิต นายนิคม แทนทรัพย์ ได้ 1,510 คะแนน(คนใหม่)
25.ทต.บ้านแก้ง นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ ได้ 5,716 คะแนน(คนใหม่)
26.ทต.บ้านเพชร นายเจริญ เสมาเพชร ได้ 1,346 คะแนน(คนใหม่)
27.ทต.ภูเขียว นางวิไลวรรณ มานะศิลป์ ได้ 1,861 คะแนน(คนใหม่)
28.ทต.ธาตุทอง นายยุทธศาตร์ วัชรธนาคม ได้ 4,708 คะแนน(คนใหม่)
29.ทต.บ้านแท่น นายสุถชน พงษ์สระพัง ได้ 1,386 คะแนน(คนเดิม)
30.ทต.บ้านเต่า นายประดิษฐ์ เจริญธรรม ได้ 1,676 คะแนน(คนใหม่)

 

31.ทต.แก้งคร้อ นายครรชิต ตระกูลพรหม ได้ 2,431 คะแนน(คนเดิม)
32.ทต.นาหนองทุ่ม นายสมศักดิ์ หมู่โสภณ ได้ 3,012 คะแนน(คนใหม่)
33.ทต.หนองสังข์ นายเชาว์ บำขุนทด ได้ 3,528 คะแนน(คนใหม่)
34.ทต.ทุ่งลุยลาย นายสุขสันต์ ชาติทหาร ได้ 1,993 คะแนน(คนเดิม)
35.ทต.คอนสาร นายกิติ ภูมิคอนสาร ได้ 1,816 คะแนน(คนใหม่)
36.ทต.ห้วยยาง นางสาวศรัญญา โทรักษา ได้ 4,166 คะแนน (คนเดิม)

 

 

 

 

ซึ่งในภาพรวมมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งจังหวัดรวม 36 เทศบาล รวม 239,052 คน มาใช้สิทธิ 165,320 คน คิดเป็นร้อยละ 69.16 % ซึ่งสูงเป็นประวัติการตั้งแต่มีการจัดเลือกตั้งมาในรอบกว่า 10 ปี คิดเป็นบัตรดี รวม 155,707 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.19 % บัตรเสีย 6,359 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.85 % บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,251 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.97 %

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง