รีเซต

อยุธยาเปิดเมืองเที่ยวปลอดภัยใส่ใจป้องกันโควิด

อยุธยาเปิดเมืองเที่ยวปลอดภัยใส่ใจป้องกันโควิด
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 02:03 )
90
อยุธยาเปิดเมืองเที่ยวปลอดภัยใส่ใจป้องกันโควิด

 

พระนครศรีอยุธยา-บรรยากาศวันหยุดแรกของการท่องเที่ยววัดและสถานที่สำคัญในพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวพร้อมใช้วิถีท่องเที่ยวแบบใหม่ New Normal ร่วมมือลงทะเบียนผ่านแอพ “ไทยชนะ” ป้องกันภัยโควิด-19

 

 

 

หลังจากที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลา 34  ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มีมาตรการผ่อนคลายคำสั่งให้สถานท่องเที่ยวสำคัญและวัดสำคัญเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้

 

 

 

โดย วันที่ 24 พฤษภาคม  บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะวัดสำคัญที่เป็นที่ท่องเที่ยว เช่น วัดท่าการ้อง  อ.พระนครศรีอยุธยา  มีประชาชนเดินทางมาไหว้พระและเยี่ยมชมตลาดน้ำของวัด โดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง  ได้ตั้งจุดลงทะเบียนและจุดคัดกรอง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระ ต้องลงทะเบียนผ่าน แอพ “ไทยชนะ” โดยหากประชาชนไม่พกพาโทรศัพท์ หรือไม่สามารถ scan QR code ได้ ทางวัดได้จัดให้มีสมุดบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการโดยให้มีข้อมูล “ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เวลาเข้า – ออก  ไว้คอยบริการด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   และทางวัดมีข้อแนะนำและจัดพื้นที่ไว้ให้ประชาชนไหว้สักการะหลวงพ่อยิ้ม โดยห่างกัน  2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนคนเข้าสักการะในโบสถ์ด้วย

 

 

 

อีกสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คือ โบราณสถานวัดมหาธาตุ  ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยว  ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จัดจุดบริการเจลล้างมือ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร คอยแนะนำการวางระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแออัดของนักท่องเที่ยวด้วย    โดยขอความร่วมมือพี่น้องนักท่องเที่ยวให้ยึดแนว 5 มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงปิดบริการ ได้แก่ ป้อมเพชร พระราชวังบางปะอิน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านฮอลันดา หมู่บ้านโปรตุเกส สำหรับวังช้างอยถฑยาแลเพนียด จะเริ่มนำช้างกลับมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิ.ย. และในวันที่ 29  30 และ 31 ประชาชนสามารถไปให้อาหารช้างที่วังช้างอยุธยาได้แล้ว โดยมีการผ่านระบบคัดกรองและป้องกันตามมาตราการของสาธารณะสุข

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง