รีเซต

รื้อกฎหมายพลังงาน ลุยผลิตไฟฟ้ารับอีวี

รื้อกฎหมายพลังงาน ลุยผลิตไฟฟ้ารับอีวี
ทันหุ้น
19 ตุลาคม 2566 ( 06:30 )
90
รื้อกฎหมายพลังงาน ลุยผลิตไฟฟ้ารับอีวี

#กระทรวงพลังงาน #ทันหุ้น –  รองนายกฯ และรัฐมนตรีพลังงาน ประกาศแก้กฎหมายพลังงาน ลดผูกขาด หวังให้เกิดความเท่าเทียม ระยะสั้นเดินหน้าลดราคาพลังงานต่อเนื่อง หั่นเบนซิน 2.50 บาท เข้า ครม. ใน 2 สัปดาห์ เปิดทางประมง-เกษตรใช้น้ำมันราคาถูก พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ชูอีวีดึงสำรองไฟฟ้า ต้องเตรียมพร้อมความมั่นคง เดินหน้าผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง

 

นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน เดินหน้านโยบายพลังงาน “มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” โดยจะสร้างกระทรวงพลังงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนเดินหน้านโยบายต่างๆ ให้ เกิดความยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมเครื่องมือต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดพลังงานทางเลือก จึงได้มีการประกาศแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสานต่อนโยบายพลังงาน สำหรับแผนระยะสั้น ได้เดินหน้าการปรับราคาพลังงานลง ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ซึ่งในส่วนของไฟฟ้าได้มีการประกาศค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.99บาทต่อหน่วยไปแล้ว

 

@ลดราคาพลังงาน

 

รวมไปถึง การปรับลดราคาน้ำมัน ได้เริ่มจากการลดราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30บาทต่อลิตร และกำลังจะเริ่มลดราคาน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะดำเนินการในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ก่อน เนื่องจากราคาต่ำสุด โดยมีเป้าหมายปรับลดราคาลง 2.50 บาทต่อลิตร จากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน ทั้งนี้คาดว่าจะมีการนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2สัปดาห์ เบื้องต้นจะลดราคาถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566

 

@ทบทวนมาตรฐานยูโร 5

 

ขณะเดียวกันยังเตรียมออกกฎหมาย เกษตรกรได้ใช้น้ำมันราคาถูก เหมือนกับกลุ่มชาวประมง ที่มีน้ำมันเขียว ซึ่งในส่วนนี้จะเร่งดำเนินการออกกฎหมายมารองรับ โดยคาดว่าจะเห็นร่างกฎหมายออกภายในสิ้นปีนี้ และในส่วนของการประกาศใช้น้ำมันตามมาตรฐานยุโรประดับ 5 มาตรฐานยูโร 5 (EURO 5) เดิมจะเริ่ม 1บังคับใช้ ในเดือนมกราคม 2567จะมีการดูว่าจะยังเป็นไปตามนั้นหรือไม่ หากประกาศใช้แล้วทำให้ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 15สตางค์ต่อหน่วย จะไม่ดำเนินการต่อ แม้ว่าโรงกลั่นจะมีการลงทุนไปแล้ว ก็ไม่เกี่ยวกัน หรือหากหน่วยงานอื่นที่มากดดันให้เร่งใช้ยูโร 5ก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้น

 

@แก้ปัญหาโครงสร้างพลังงาน

 

ขณะที่ระยะกลางจะมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กำหนดโครงสร้างพลังงาน ว่าในส่วนของราคาพลังงานทั้งหมดว่าแต่ละประเภทประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของโครงสร้างราคาน้ำมัน ปัญหาอยู่ที่ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเมื่อมาถึงราคาขายปลีก มีการจัดเก็บภาษีหลายประเภท และเงินส่งเข้ากองทุนต่างๆ จำนวนมาก และยังมีค่าการกลั่น ค่าการตลาด และค่าขนส่งน้ำมันอีก เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ

 

ส่วนระยะยาว เดินหน้าผลักดันการปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงพลังงาน โดยจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์ กติกา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม ภาครัฐจะต้องปรับกติกาแก้ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดที่ติดขัดในการเข้าถึงพลังงาน และมีการเข้าไปตรวจโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาลก่อนๆ ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ทิศทางของกระทรวงพลังงานจะเปลี่ยนไป เพราะกระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

 

“ผมจะเร่งดำเนินการทุกมาตรการ เพื่อ เร่ง ลด ปลด สร้าง นโยบาย มาตรการกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งจะเน้นปรับโครงสร้างด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่าน้ำมัน จะเข้าไปรื้อโครงสร้างราคาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้มีการตั้งราคาน้ำมันที่เหมาะสม และอาจมีการลดชนิดน้ำมันในอนาคต รวมทั้งนำนโยบายรัฐบาลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มาดำเนินการ ผมเชื่อว่า ผู้บริหารกระทรวงพลังงานทุกท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ที่ผ่านมาอาจจะติดเรื่องอุปสรรคในข้อกฎหมาย ซึ่งผมจะเข้ามาแก้ไขหรือจะออกกฎหมายใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด” นายพีระพันธุ์ กล่าว

 

@อีวีดึงสำรองไฟฟ้า

 

สำหรับประเด็นอื่นๆ เช่น การฟ้องร้องเรื่องการประมูล โครงการพลังงานทดแทนขณะ 5,200 เมกะวัตต์ ที่ขณะนี้ ศาลปกครองมีการคุ้มครองโครงการลมนั่น ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายละเอียดหรือมีการมาร้องเรียนที่ตน ในส่วนของที่เกิดขึ้น แต่ย้ำว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนนับเป็นโครงการสำคัญ มีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้งปัจจุบันมีการเร่งใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) เชื่อว่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ดึงซัพพลายไฟฟ้าไป และประเด็นที่กังวลว่าสำรองไฟฟ้าเกินในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอในอนาคต จึงต้องดำเนินการในการสร้างความมั่นคงให้แก่พลังงาน ส่วน เรื่องการจะนั่งบอร์ดอีวี เช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาหรือไม่ ปัจจุบันก็มีการพูดคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรม ก็แสดงเจตนาให้ดำเนินการเช่นเดิม

 

สำหรับการแต่งตั้งผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือว่าถูกตีตกไปแล้ว ต้องให้คณะกรรมการ กฟผ. ทำเรื่องยืนยันเข้าอีกครั้งว่าจะเป็นใคร กระทรวงจึงจะทำเรื่องเสนอเข้าพิจารณา ครม.อีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ส่งเรื่องเข้า ครม.เท่านั้น

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง