รีเซต

HITACHI CHEMICAL ซื้อ BAT-3K 10.82%

HITACHI CHEMICAL   ซื้อ BAT-3K 10.82%
TNN ช่อง16
16 กรกฎาคม 2563 ( 07:31 )
122
HITACHI CHEMICAL   ซื้อ BAT-3K 10.82%

HITACHI CHEMICAL CO., LTD. ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ซื้อหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BAT-3K จำนวน 2,165,199 หุ้น หรือ คิดเป็น 10.8259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

ทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9,335,545 หุ้น หรือ คิดเป็น 46.6777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่กลุ่ม SIAM MAGI COMPANY LIMITED ที่ถืออยู่ 10,200,000 หุ้น หรือ 51.00%  ทำให้ทั้งกลุ่มมีจำนวนหุ้นรวมกัน 19,535,545 หุ้น หรือคิดเป็น 97.6777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง