TrueID

จีนเผยการปกป้องสภาพแวดล้อม 'แม่น้ำ-ทะเลสาบ' คืบหน้า

จีนเผยการปกป้องสภาพแวดล้อม 'แม่น้ำ-ทะเลสาบ' คืบหน้า
Xinhua Thai
22 พฤศจิกายน 2564 ( 11:35 )
17
จีนเผยการปกป้องสภาพแวดล้อม 'แม่น้ำ-ทะเลสาบ' คืบหน้า

ปักกิ่ง, 22 พ.ย. (ซินหัว) -- กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเปิดเผยว่าโครงการต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมของแม่น้ำและทะเลสาบมีความคืบหน้ามากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยจีนได้จัดการกรณียึดครอง ทำเหมือง และก่อสร้างโดยพลการที่เกี่ยวข้องรวม 185,000 กรณี นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา

 

กระทรวงฯ ระบุว่าจีนได้จัดการปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองทะเลสาบและแม่น้ำที่ยากต่อการแก้ไข พร้อมควบคุมการกระทำอันไม่ถูกต้อง อาทิ ก่อสร้างและแปรสภาพที่ดินโดยพลการ

 

เฉินต้าหย่ง เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ระบุว่าตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการข้างต้น จีนได้จัดการการก่อสร้างผิดกฎหมายบนพื้นที่กว่า 40 ล้านตารางเมตร การยึดครองที่ดินชายฝั่งอย่างผิดกฎหมายราว 30,000 กิโลเมตร การทิ้งขยะในแม่น้ำกว่า 40 ล้านตัน และการสร้างกำแพงกั้นน้ำผิดกฎหมายกว่า 10,000 กิโลเมตร

 

นอกจากนั้นจีนได้เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการผันน้ำหลากและการกักเก็บน้ำของทะเลสาบและแม่น้ำให้ดียิ่งขึ้น ส่วนระบบนิเวศในน้ำของประเทศมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย

 

เฉินระบุว่ากระทรวงฯ จะเดินหน้าระบบหัวหน้าผู้ดูแลแม่น้ำและทะเลสาบอย่างเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนโครงการข้างต้นให้กลายเป็นวิถีปฏิบัติตามปกติ เพื่อกำจัดการกระทำอันไม่ถูกต้องที่เป็นภัยต่อทะเลสาบและแม่น้ำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง