รีเซต

'อู่อี๋ซาน' อาณาจักรธรรมชาติ แหล่งสิ่งปลูกสร้างโบราณ

'อู่อี๋ซาน' อาณาจักรธรรมชาติ แหล่งสิ่งปลูกสร้างโบราณ
Xinhua
8 มิถุนายน 2565 ( 19:15 )
51
'อู่อี๋ซาน' อาณาจักรธรรมชาติ แหล่งสิ่งปลูกสร้างโบราณ

อู่อี๋ซาน, 8 มิ.ย. (ซินหัว) -- ชวนชมทัศนียภาพและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณภูเขาอู่อี๋ซาน ซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

 

ภูเขาอู่อี๋ซานมีความงดงามจากภูมิทัศน์ยอดเขาและก้อนหินรูปทรงประหลาด ที่รายล้อมด้วยลำธารใสสะอาด พืชพรรณ และต้นไผ่เขียวขจีอาณาจักรธรรมชาติแห่งนี้ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก และมีความสำคัญมหาศาลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนั้นภูเขาอู่อี๋ซานยังเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี อาทิ ซากโบราณจากยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) วัดวาอาราม และสำนักขงจื๊อเก่าแก่ทั้งนี้ ภูเขาอู่อี๋ซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การยูเนสโก เมื่อปี 1999

ข่าวที่เกี่ยวข้อง